RESUM EXECUTIU

3. Indústria i energia

És el sector més eficient en termes d’ocupació de l’economia balear i això convida a fer una aposta més valenta en aquest sector des de les institucions públiques i empreses

L’ocupació a la indústria, amb dades de 2022, representa un 6,9 % del total de l’ocupació a les Illes Balears, dos punts superior a la dada registrada el 2021 i també superior al registrat el 2019. El pes de la indústria en el conjunt de l’economia balear augmenta any rere any, des d’un 6,1 % el 2017 fins a un 7,3 % el 2021. Aquest comportament és invers quant a ocupació, que ha passat d’un 7,6 % el 2017 fins a un 6,7 % el 2021. Durant l’any 2022 l’índex de confiança de l’empresariat a les Illes Balears ha estat dels més optimistes del conjunt de les comunitats autònomes, amb 136,7 punts bàsics en el darrer trimestre de l’any 2022 enfront de 127,2 punts de la mitjana estatal i per sobre dels valors previs a la pandèmia. Aquest optimisme comparteix escenari, en el cas de la indústria, amb un creixement de la producció a partir de 2020, però amb un menor dinamisme que la mitjana estatal; diferència negativa que ve d’enrere i que augmenta amb el pas dels anys. Aquest major optimisme i menor dinamisme són part de les causes d’uns preus industrials que des del 2020 són substancialment més elevats que a la resta de l’Estat.

Font: Ibestat (2023). Índex de producció industrial

La raó entre el pes de l’ocupació a la indústria balear i l’ocupació total balear respecte al pes de l’atur en el sector industrial sobre el total de l’atur a l’economia balear mostra resultats concloents: la indústria balear presenta una raó superior a la resta de sectors (9). Tant el 2022 com el 2021, la producció generada a les Illes Balears cobreix la demanda de la comunitat autònoma amb un excedent escàs. A escala agregada, la producció i la demanda han augmentat un 9,2 % respecte a l’exercici anterior. Pel que fa al consum de productes petrolífers líquids, mentre que el 2021 cap dels productes petrolífers va recuperar els nivells de consum previs a la pandèmia, el 2022 la gasolina 95 i el gasoil B han superat còmodament les dades de 2019, i la resta de productes encara no ho arriben a assolir. Destaquen el percentatge de productes bios en gasolina i gasoils, que fa esbrinar la implantació dels vehicles més sostenibles com els híbrids i els elèctrics i que perd importància en el consum total. A més, es consolida en volum respecte a les dades registrades el 2019 (10).