CAPÍTOL I

PANORAMA ECONÒMIC I MEDIAMBIENTAL DE LES ILLES BALEARS

CAPÍTOL II

Mercat de treball i polítiques d’ocupació

CAPÍTOL III

Qualitat de vida i estat del benestar