RESUM EXECUTIU

9. Justícia

Augmenta el nombre de denúncies i d’ordres d’allunyament presentades al jutjat de violència sobre la dona i disminueix el de les renúncies

L’any 2022, hi ha hagut una entrada de 167.419 assumptes —és a dir, un 14,07 % més que l’any anterior— i se n’han resolt 161.937, un 10,63 % més. No obstant l’esforç que es fa, es tanca l’any amb més assumptes per resoldre (86.587) que l’any 2021, un 17,53 % més (42). Els jutjats contenciosos administratius continuen sent els que més evidencien aquesta situació. Presenten un increment del 19,85 % en l’entrada de casos, un augment en la capacitat de resolució, comptant en dos jutges per jutjat i, així i tot, un increment de la batussa en el 38,39 %. L’ordre social és l’únic que la baixa, tot i ser elevada la seva activitat.

Els jutjats de família a Palma experimenten un increment lleuger en l’entrada i en la resolució d’assumptes, si bé augmenta la batussa. Influeix de manera notable en aquesta evolució la revisió de tots els procediments en matèria de mesures de suport a persones amb discapacitat per adequar-los a la Llei 8/2021, de 2 de juny (43).

La jurisdicció penal també creix, és notable en l’entrada d’assumptes a instrucció a Palma.