RESUM EXECUTIU

7. Comerç

La pressió de la inflació i altres factors han provocat canvis en els hàbits de compra per estalviar

El comerç s’ha contagiat del fort creixement experimentat pel sector de serveis durant el 2022. Sens dubte, l’impuls de l’activitat turística ha tingut el seu correlat en el nivell de vendes del comerç encara que aquestes dades sectorials no registren taxes de creixement tan espectaculars com les d’altres activitats englobades en el sector de serveis.

En general, tant el conjunt de l’economia com particularment el sector del comerç s’han sobreposat a les dificultats derivades de l’escalada dels preus i de la pujada dels tipus d’interès i l’enduriment de les condicions financeres. Així, tant l’índex del volum de negoci del comerç (IASS) (16) com el del comerç al detall tanquen l’exercici de 2022 amb taxes de variació interanual que se situen sensiblement per sobre de les respectives mitjanes del conjunt de l’Estat.

A partir de les dades de l’Enquesta d’ús de TIC i comerç electrònic (17) es constata que les vendes electròniques de les empreses de l’arxipèlag, tant del comerç com del conjunt del sector de serveis, es recuperen durant el 2021, sense arribar, però, als nivells assolits en els anys previs a la pandèmia.

També s’examinen els trets més distintius de les empreses d’un dels principals sectors econòmics de l’arxipèlag. Amb els més recents, corresponents al 2020, es posa de manifest que les mesures de distanciament per contenir la pandèmia, les restriccions a la mobilitat, la caiguda de l’activitat turística i les dificultats econòmiques de les llars, entre altres factors, van afectar plenament el sector comercial, si bé amb intensitat desigual en funció del grup d’activitat (18).